m.me/100948962167621

อบรมฟรี หลักสูตรฝึกอบรม ISO9001, ISO14001, ISO45001

หมวดหมู่: จัดอบรมฟรี
tab-image

Training Free!!

ขอเชิญผู้ประกอบการใน จ.เพชรบุรี
และจังหวัดใกล้เคึยง เข้ารับการ
อบรม ข้อกำหนดระบบมาตรฐาน
⭐️ISO9001:2018, ISO14001:2015, ISO45001:2018⭐️
วันศุกร์ที่ 5 เม.ย.2567 เวลา 9.00-16.00 น.
ณ ศูนย์วิทยบริการและชุมชนสัมพันธ์
มสธ.เพชรบุรี จ.เพชรบุรี
"เน้นตีความทุกข้อกำหนด และประยุกต์ใช้ได้จริง"

โดยวิทยากร ผู้มีประสาการณ์การทำงานมากกว่า 20 ปี

⭐️ผู้เข้าอบรมทุกท่านจะได้รับใบประกาศนียบัตร
     ด่วน !!! จำกัด 50 ท่าน เท่านั้น

⭐️ฟรี อาหารกลางวัน

สมัครเลย!! สแกน QR code หรือคลิก
https://forms.gle/XQveZCxxx7r4i2fy6

 แผนที่สถานที่อบรม 
https://maps.app.goo.gl/MqMeJMqtBEGwi3ETA

11 มีนาคม 2567

ผู้ชม 78 ครั้ง

Engine by shopup.com