m.me/100948962167621

Consultant ISO 14064-1:2018

หมวดหมู่: Consultant

Consultant ISO 14064-1:2018

ให้คำปรึกษาการจัดทำระบบมาตรฐานการจัดการ CARBON FOOTPRINT ขององค์กร

about-image

วัตถุประสงค์และเป้าหมาย

  • เป้าหมาย / รายการดำเนินงานและให้คำปรึกษา

ขอบเขต

ผลที่คาดว่าจะได้รับ /ตัวชี้วัด(เชิงปริมาณ)

หมายเหตุ   
จำนวน Man-day ตามข้อตกลง เป็นจำนวนวันขั้นต่ำที่ทางบริษัทจะเข้าบริการ ทั้งนี้ทางบริษัทจะให้บริการจนกว่าลูกค้าจะได้รับการรับรองระบบมาตรฐานจาก CB.ที่กำหนด รับประกันการตรวจผ่าน 100%

18 มกราคม 2567

ผู้ชม 78 ครั้ง

Engine by shopup.com